Privacy Policy

Privacy is belangrijk bij online winkelen!

Op deze pagina lichten wij kort toe hoe zorgvuldig wij met uw gegevens omgaan en wat dat betekent.

Wij garanderen u dat wij uw persoonlijke data, inclusief uw e-mailadres, niet verkopen, verhuren, uitlenen of op welke manier dan ook delen met derden.

Onze cookies bevatten geen virussen, spyware en dergelijke. De enige reden waarom onze webshop cookies gebruikt is om tijdens het bestelproces uw winkelwagen bij te houden en te updaten, en voor het bijhouden van sessieverloop, zodat het bestelproces eenvoudig en logisch verloopt. In een cookie van onze webshop wordt géén persoonlijke informatie, bank- of creditcardgegevens opgeslagen. Ook de informatie in de cookie wordt door ons als vertrouwelijk behandeld en nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor uw winkelgemak op onze website.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl staat onder beheer van VDSTEEN XXL. De contactgegevens zijn te vinden op onze website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij VDSTEEN XXL. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Lijst van cookies welke wij verzamelen

Onderstaand een tabel van cookies welke wij van www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl verzamelen.

COOKIE naamCOOKIE Omschrijving
Shopping cart The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.